4/5 - (4 امتیاز)

 

 

 

سرم بالانس فیک و اصل

 

 

تشخیص سرم ویتامین سی اصل بالانس از بافت و رنگ

 

درج بچ کد محصول در قسمت پیچ و سر شیشه سرم بالانس

 

همخوانی بچ نامبر سرم بالانس اصل کف جعبه و شیشه

 

تفاوت سرم بالانس اصل از فیک